Infrastructuur


Met de infrastructuur in Hasselt kunnen wij perfect inspelen op het groeiend aantal crematies, zowel regionaal op grootstedelijk niveau als op nationaal vlak. Het crematieproces wordt verzorgd door speciaal daarvoor opgeleid stadspersoneel.


www.hasselt.be/